Hasta Sorumlulukları

1) Genel Sorumluluklar

– Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı, sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

– Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

– Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

2) Sosyal Güvenlik Durumu

– Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

– Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

– Hasta; yakınmalarını,

– Daha önce geçirdiği hastalıkları,

– Yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,

– Eğer varsa halen kullandığı ilaçları,

– Tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

4) Hastane Kurallarına Uyma

– Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

– Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

– Hasta; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

– Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevunun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

– Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

– Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

– Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

– Hasta; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelidir.

– Hasta; sağlık bakımı ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir.

– Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu bilmelidir.

It is not feasible to create a business. There are. For instance, if you’re into marketing and marketing, then you are able to employ an advertising writer’s services. Then a essay paper web writer can assist you if you’re an entrepreneur who needs assistance with websites. For writing solutions, many writers supply all sorts of writing and they may be discovered through the internet or at call centers.